loder
  • 0761.332.327
  • contact@jobopportunityuk.com

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni şi Condiţii

„Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru SC BEST OPPORTUNITY SRL (Romania) şi sunt proprietatea ei exclusivă.

SC Best Opportunity SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Best Opportunity SRL.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii si informaţiilor din prezentul site din partea oricărei persoane, cu excepţia deţinătorului său legal – Best Opportunity SRL, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Best Opportunity SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor şi/sau autorităţilor legal competente pentru sancţionarea acestui fapt.

Aspecte privind protecţia datelor cu caracter personal 
 
Compania prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, după cum urmează:
- până la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi ale legislaţiei subsecvente;
- începând cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum şi ale legislaţiei subsecvente. 

Compania respectă drepturile pe care legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal le conferă persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării (începând cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (începând cu data de 25 mai 2018), dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, precum şi modalităţile de exercitare ale acestora. 
Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi orice măsuri luate ca urmare a exercitării drepturilor mai sus menţionate sunt oferite în mod gratuit.

Drepturile de acces la date, la rectificare, la ştergere, la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate vor putea fi exercitate de către persoana  vizată adresând o cerere scrisă (pe suport hârtie/în format electronic prin e-mail), datată şi semnată, dacă este cazul, către Best Opportunity SRL, în care se vor menţiona datele de contact (de exemplu, un număr de telefon) şi datele asupra cărora se solicită accesul, rectificarea, ştergerea, restricţionarea, portabilitatea, opoziţia, motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei, dacă este cazul. 

Pentru mai multe detalii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Best Opportunity SRL, precum şi cu privire la drepturile de care beneficiaţi în acest context, vă rugăm să vă adresaţi printr-o cerere (în format electronic prin e-mail) către: contact@jobopportunityuk.com.

Best Opportunity SRL prelucrează date cu caracter personal în condiţii de legalitate, echitate şi transparenţă, asigurând integritatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu acordul exprimat de persoana vizată (în cazurile în care este necesar, potrivit prevederilor legale). Accesul la informaţiile tratate drept confidenţiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activităţii desfaşurate, este necesar să ia cunoştinţă de aceste informaţii în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, a semnării contractelor de mediere. Aceste persoane sunt ţinute să respecte caracterul confidenţial al acestor informaţii, asumându-şi la rândul lor obligaţia de a asigura şi păstra confidenţialitatea acestor date şi informaţii şi de a le prelucra în conformitate cu cerinţele legale.

Pentru mai multe informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, accesează pagina Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea data-processing-policy


Inscrieri pentru munca in AGRICULTURA Aplica acum!!

Procesul de aplicare pentru acest program este unul simplu, este foarte important ca noi sa primim toate informatile corecte pentru a va asigura un loc de munca corespunzator. Oferim locuri de munca doar in agricultura, la cules de fructe si legume.